Decembar 10, 2020

HYDROPHIL nadgleda građevinske radove na terenu u Kizil-Kia, Kirgistanu – od 8. do 10. decembra 2020.

Projektna lokacija: Kirgistan
Klijent: ME Kyzyl-Kiya Suukanal
Finansiranje: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Izvor slike: A. Stoisits

Trenutno, tokom putovanja, od početka putovanja od kuće do dolaska u hotelsku sobu, gotovo sve vreme morate da nosite masku za lice: u vožnji vozom, na aerodromu, u avionu, u taksijima i na kraju u holu hotela. Nošenje maske je takođe neophodno na licu mesta sa klijentom i učesnicima  projekta. Ovo ograničenje je ponekad iscrpljujuće.

Andreas: „Uz posebne mere predostrožnosti, kao što su držanje distance, ventilaciju prostorije tokom sastanaka, dodatni transportni kapacitet na mestu i druge mere predostrožnosti, ne smatram međunarodna putovanja i posete lokaciji posebnim rizikom. Pružanje stalnih dobrih usluga našim klijentima, čak i tokom pandemije, za meni moguće i nalazim za važno. Nažalost, maske čine komunikaciju licem u lice pomalo bezličnom, ali i to se može prevazići. Drago mi je što sam do sada dva puta posetio projekat tokom pandemije i bio u mogućnosti da lično razgovaram o napretku projekta u Kizil-Kii “.

Izvor slike: A. Stoisits

Građevinski radovi na projektu „Projekat vode Kizil-Kia“ koji finansira EBRD započeli su u junu 2019. godine, a zbog pandemije COVID-19 produžili su se do kraja decembra 2020. Projekt uključuje 33 km rehabilitacije vodovoda , kao primarne komponente ulaganja, poboljšanje unosa površinske vode, obnavljanje crpnih stanica, postavljanje postrojenja za prečišćavanje vode i izgradnju novog rezervoara čiste vode u gradu Kizil-Kia. Većina radova je završena; i završni građevinski radovi su blizu završetka.

Procena radova, koji su sada gotovo u potpunosti završeni, bila je od suštinskog značaja za obezbeđivanje uspeha projekta. Andreas: „Posetili smo, između ostalih,brojne deonice sanacije cevovoda i odgovarajuće prostore za održavanje. Pregledali smo postavljene armature kao i završnu obradu asfalta. Nadam se da ćemo blagovremeno završiti preostali posao. Do 30. novembra 2020. deo građevinskih radova koji je bio završen je činio  91% ukupnog ugovora. Drago mi je što mogu da kao menadžer projekta podržim ovakav projekat na kome rado vrlo posvećeni saradnici.“