Novembar 30, 2020

Početak projekta: Tehnička pomoć za program koji se finansira iz KFW-a u sektoru voda i sanitacije

Lokacija projektnog zadatka: Severna Makedonija
Klijent/ Finansiranje: Ministarstvo transporta i komunikacije / Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)

Izvor slike: A. Stoisits

Od oktobra 2020. godine, HYDROPHIL je deo konzorcijuma koji pruža „Konsultantske usluge za pregled dizajna, nadzor gradnje i prateće mere“ u okviru programa za obezbeđivanje sredstava za rehabilitaciju sistema gradskog vodovoda i kanalizacije, uključujući opštine Gostivar, Kavadarci , i Đevđeliju.

Program se finansira zajmovima i grantovima od strane nemačke bilateralne saradnje, sa KFW-om kao zajmodavcem i sredstvima nemačkog saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO) i Republike Severne Makedonije.
Savetodavne usluge HYDROPHIL-a obuhvataju:

  • Pregled postojećih dokumenata (tj. Studije izvodljivosti, osnovni izveštaji, kriterijumi za projektovanje, konceptualni inženjering, izveštaji o dizajnu, itd.)
  • Pregled i ažuriranje konačnih projekata i priprema tenderske dokumentacije
  • Pomoć opštinama i vodovodima kao agencijama za izvršenje projekata u tenderima i ugovaranju građevinskih radova
  • Institucionalno jačanje / pružanje pratećih ulsuga vodovodnih preduzeća
  • Pored toga, konzorcijum će pružiti podršku opštinama u  aktivnostima pomoć JPP-u u nadzoru građevinskih radova i pomoć agencijama zaduženim za izvršavanje posla tokom perioda prijavljivanja nedostataka