Septembar 29, 2020

Prioritetni investicioni projekat za vodosnabdevanje i sanitaciju u Fritaunu

Lokacija projektnog zadatka: Sijera Leone

Klijent: Guma Valley Water Company

Izvor finansiranja: Afrička banka za razvoj (AfDB)

Izvor slike: A. Chanut

Grupa međunarodnih stručnjaka sletela je u Sijera Leone 25. septembra da započne inicijalnu fazu projekta.

Opšti cilj PIP-a je da preduzme najhitnije mere ka poboljšanju usluga vodosnabdevanja i sanitacije u zapadnom području / širem Fritaunu, kao i da obezbedi održivost vitalnih vodenih i kopnenih ekosistema u tom području.

Tokom prve nedelje inicijacije, HYDROPHIL i njegovi partneri, AWSE i VGM imali su uspešne sastanke sa značajnim brojem zainteresovanih strana, uključujući Ministarstvo životne sredine, gradonačelnika Fritauna i Nacionalnu upravu za zaštićeno područje.

Nakon ove početne faze, projekat će se nastaviti sledećim koracima:

  • Studija izvodljivosti koja detaljno razmatra sve komponente (infrastrukturu + usluge) prioritetnog investicionog projekta.
  • Studija ekonomske / finansijske izvodljivosti koja upotpunjuje izveštaj o tehničkoj izvodljivosti sa analizom troškova i koristi.
  • Izveštaj o dizajnu, koji detaljno definiše različita izabrana rešenja. Pripremljena je različita tenderska dokumentacija koja će se koristiti za nabavku radova i usluga.
  • Procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (ESIA) koja opisuje potencijalne uticaje PIP projekta.

Izvor slika: A. Chanut