April 26, 2021

Završen projekat: Studija izvodljivosti za projekat sanitacije u Ersaalu u Libanu za AFD

Lokacija projektnog zadatka: Liban
Klijent i izvor finansiranja: Francuska agencija za razvoj (AFD)
Korisnik: Opština Ersaal
Partneri: Hydroconseil (Francuska), BTD (Liban)

Izvori slika: A. Chanut, HYDROPHIL GmbH

HYDROPHIL je nedavno završio „Studiju izvodljivosti za sanitarni projekat u Ersaalu“ u Libanu, koju finansira AFD, u saradnji sa HYDROCONSEIL i BTD Liban.

Cilj projekta bio je da se izgradi kanalizacija Ersaala, grada smeštenog 15 km do sirijske granice i domaćina nekoliko izbegličkih kampova. HYDROPHIL je pružio svoju stručnost u tom sektoru uz podršku stručnjacima za individualne i kolektivne sanitarne aspekte.

Sanitarni inženjer HYDROPHIL-a, Agnes Chanut, otputovala je u Liban na terensku misiju sa projektnim timom, tokom koje je radila na određenim temama, poput definisanja opcija i analize troškova i koristi. Nakon terenske misije, Agnes je učestvovala u dijagnozi, definisanju scenarija, mreži višekriterijumske analize, bodovanju scenarija i pisanju izveštaja.

Po dolasku iz terenske misije, Agnes je izrazila sledeće: „Kad sam stigla na lice mesta, bila sam zapanjena kad sam videla da izbeglički kampovi nisu onakvi kako sam zamišljala. To nije bio uobičajeni scenario kampova koji su potiskivani van grada. Suprotno tome, izbeglički kampovi su potpuno integrisani u grad Ersaal, postavljeni na manje ili više velikim zemljišnim površinama u gradu, što je imalo posledice na vrstu sanitarnih rešenja koja smo predložili. “

Pored ovog uspešno završenog projekta u Ersaalu, rad HYDROPHIL-a u Libanu nastavlja se sa tekućim projektom „Tehnička pomoć i podrška reformi sektora voda i kanalizacije u Libanu“ koji finansira AFD.