23 marta 2022

Svetski dan voda 2022!

Organizatori zajedno sa dva panelista (s leva na desno):S. Hofbauer (HYDROPHIL), V. Lapuh (BMEIA), K. Leroch (ADA), M. Keplinger (Austrijski Crveni krst), D. Malaslan (HYDROPHIL), C. Tauber (ADA), A. Melcher (Univerzitet BOKU)Izvor fotografije: Austrijska razvojna agencija (ADA)

Povodom Svetskog dana voda Ujedinjenih nacija, austrijsko ministarstvo evropske i međunarodnih poslova i austrijska razvojna agencija organizovali su Dan vode austrijske razvojne saradnje. U HYDROPHIL-u smo imali privilegiju da podržimo organizatore i moderirali smo potpuno razvijeni hibridni događaj. Dan voda je omogućio nacionalnim i međunarodnim akterima da razmene iskustva i izazove u vezi sa opštom temom „podzemne vode – čineći nevidljivo vidljivim“. Događaj je završen panel diskusijom sa predstavnicima institucija za kreiranje politike, implementacije i istraživačkih institucija.