Mart 24, 2021

Završen projekta: Povećani preventivni mehanizmi za kontrolu poplava u provinciji Sofala u Mozambiku

Lokacija projektnog zadatka: Mozambik
Klijent i izvor finansiranja: Austrijska agencija za razvoj (ADA)
Korisnici: Republika Mozambik, Republika Zimbabve

Izvor slike: fivepointsix

Uprkos izazovnim uslovima za rad u toku globalne pandemije, HYDROPHIL je nedavno završio projekat „Povećani preventivni mehanizmi za kontrolu poplava u provinciji Sofala u Mozambiku“ koji je finansirala Austrijska razvojna agencija (ADA).

Katastrofalni događaj, ciklon IDAI, bio je glavni povod ovog zadatka. Ciklon IDAI poplavio je oko 3.000 kvadratnih kilometara zemljišta; kao rezultat, poplavama je pogođeno  više od 1,5 miliona ljudi, od kojih je preko 1600 ranjeno, a više od 600 ljudi je preminulo.

Ključni cilj zadatka bio je definisanje „Akcionih paketa“ za povećanje preventivnih i prekograničnih mehanizama za kontrolu poplava u Mozambiku i Zimbabveu – sa fokusom na slivove Buzi, Pungve i Save. Glavni rezultati ovog projekta bili su završni izveštaj i opsežna studija na temu „Povećani preventivni mehanizmi za kontrolu poplava u provinciji Sofala / Mozambik“.

Početak ovog projekta poklopio se sa uvođenjem  ograničenja putovanja Covid-19 širom sveta. Samo dan pre planirane prve misije u Mozambik, HYDROPHIL je morao da otkaže putovanje zbog Covid-19 ograničenja putovanja. Opsežna i detaljna studija bez posećivanja lokacije projektnog zadatka ?! Da li je ovo uopšte bilo moguće ?! Bilo je! Zahvaljujući sledećoj kombinaciji elemenata: savremene tehnologije (Skype, Teams, Zoom itd.), Odlične podrške lokalnih stručnjaka i dobre saradnje sa svim relevantnim zainteresovanim stranama. Zahvaljujući upotrebi moderne tehnologije, čak je bilo moguće organizovati radionicu za validaciju sa učesnicima iz različitih regija Mozambika, Zimbabvea i Austrije – bez letova i pratećeg povećanog karbonskog otiska !