Oktobar 28, 2020

Novi projekat: Tehnička pomoć i podrška reformi sektora voda i sanitacije u Libanu

Lokacija projektnog zadatka: Liban
Klijent & Izvor finansiranja: Francuska agencija za razvoj (AFD)
Korisnik: Regional Water Establishments (RWE)

Izvor slike: Arpad Benedek

Vodeni resursi su u Libanu bogati, ali su u velikoj meri nedovoljno iskorišćeni i zemlja ne može da zadovolji potrebe svog stanovništva za vodom. Javno upravljanje uslugom pijaće vode karakteriše niska stopa pretplatnika i visok procenat nenaplaćene vode. Upravljanje sanitacijom još više zaostaje uprkos naporima i uloženim ulaganjima.

U ovom komplikovanom kontekstu, AFD je predložio projekat podrške posvećen:

 • Podršci libanskim akterima sektora  u efikasnoj primeni reforme usredsređivanjem na jačanje njihovih operativnih kapaciteta i razvoj ili jačanje alata za upravljanje sektorom i uslugama;
 • Implementiranju i razviću alata za razumevanje projekata Programa kapitalnih investicija i osiguranju da predloženi projekti budu fokusirani na održivi pristup uslugama;
 • Podršci i jačanju koordinacije i institucionalnog dijaloga radi poboljšanja koordinacije i vidljivosti delovanja sektorskih zainteresovanih strana i na taj način vraćanju poverenja korisnika, posebno uspostavljanjem autonomnih i transparentnih tela kao što je Opservatorija za sektor voda i sanitacije.

 

HYDROPHIL pokriva aspekte finansijskog planiranja, a posebno:

 • Podržava pripremu izveštaja o aktivnostima za finansijsko planiranje
 • Podržava razvoj projektnog zadatka za dijagnozu performansi RVE-a
 • Sprovodi dijagnozu o računovodstvenim i finansijskim aspektima
 • Koordinira studije o izgradnji institucionalnih kapaciteta u planiranju i programiranju investicija
 • Razvija strategiju za ažuriranje baza podataka kupaca i studije cena, praćenje tarifnih studija
 • Analizira finansijsku održivost projekata i programa kapitalnih investicija i definiše potrebe za daljim studijama
 • Podržava uspostavljanje održivog okvira za upravljanje uslugama (koordinacija CDR / MEV / RVE)
 • Podržava primenu okvira za performanse na računovodstvenim i finansijskim aspektima