Decembar 18, 2020

Novi projekat: Tehnička pomoć za ADA operacije u sektoru voda i sanitacije

Lokacija projektnog zadatka: Albanija, Moldavija, Mozambik, Palestina, Uganda
Klijent & Izvor finansiranja: Austrijska agencija za razvoj (ADA)
Korisnik: ADA partneri, ministarstva, lokalne vlasti i druge javne institucije u ADA partnerskim zemljama, internacionalne organizacije, organizacije civilnog društva

Izvor slike: Arpad Benedek

ADA je dodelia okvirni ugovor (za period 2020 – 2023. AGENDA: VODA) konzorcijumu HYDROPHIL-a (vodeći član) i ILF Consulting Engineers.

ADA podržava zemlje u razvoju u uspostavljanju i sprovođenju održivih programa vodosnabdevanja i sanitacije i jačanju odgovornosti institucija. Pored toga, ADA promoviše održive pristupe upravljanju vodama koji su usko povezani sa pitanjima energije i hrane. Zbog neraskidivih veza između ovih kritičnih domena, ADA primenjuje integrisani pristup „Voda – Energija – sveza hrane“ kako bi se osigurala sigurnost vode i hrane i održiva poljoprivreda i proizvodnja energije.

U okviru tehničke pomoći očekuju se pojedinačni ugovori u sledećim poljima:

  • Tehnički saveti i podrška ADA partnerima u razvoju i primeni strategija, programa i projekata u sektoru voda;
    Specifična tehnička pomoć za institucije kao što su ministarstva, lokalne vlasti, agencije i udruženja u partnerskim zemljama u kojima je ADA aktivna u sektoru voda, pre svega u Albaniji, Moldaviji, Mozambiku, Palestini i Ugandi;
  • Podrška u pripremi novih projekata za bilateralno i multilateralno finansiranje, uključujući finansiranje od strane EU ili Zelenog klimatskog fonda, kao i mešovito finansiranje (tj. Grantovi i zajmovi)
  • Podrška može obuhvatati sve aspekte upravljanja programom i projektnim ciklusom: razvoj, implementacija i evaluacija projekata u skladu sa ADA-inim politikama i smernicama o životnoj sredini, klimatskim promenama, socijalnom uključivanju, orijentaciji prema siromaštvu, ljudskim pravima, izgradnji mira i vodi – energiji
  • Sveza hrane, kao i saveti o posebnim tehničkim pitanjima i tenderima.